Nansensgade 47
1366 København K
T: 3312 0087
mail@josephinelarsen.dk
Skype: josephineolarsen

Privatlivspolitik

Formål

Jeg indsamler persondata og personfølsomme data til brug for:

– udsendelse af nyhedsbreve
– køb og levering af online produkter og forløb
– booking i kalender og udsendelse af bekræftigelse og reminder mail
– administration og fakturering
– kendskab til min virksomhed Josephine Larsen
– journalføring med samtykke og opbevaring af journaler i aflåst skab
– trakfik via hjemmeside og facebook – cookies
– opfyldelse af lovkrav
– mail system og e-mail service

Jeg indhenter ikke oplysninger fra andre fx. samarbejdspartnere eller myndighed.

 

Behandling af persondata og personfølsomme data

Jeg anvender persondata og personfølsomme data om dig til, at kunne hjælpe dig med din sundhed. Til at kunne yde bedst mulig service til højeste værdi for dig og din sundhed. Til at sikre kvalitet i mine produkter og tjenester samt min kontakt med dig.

De data og personfølsomme data jeg anvender, omfatter:
– almindelige persondata
– fødselsdato
– tlf nr og mail adresse
– arbejdsforhold
– helbred/sundhedstilstand – fysisk og psykisk
– sygdomshistorik – fysisk og psykisk
– familieforhold
– spiritualitet/religion/åndelighed
– seksualitet
– hobbies, fritid og venskaber

 

Jeg behandler kun relevante persondata og personfølsomme data om dig

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun persondata og personfølsomme data om dig, der er nødvendige og relevante i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Jeg sletter dine persondata og personfølsomme data, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, lige så snart de de ikke længere er nødvendige i forhold til det formal, som dine blev indsamlet, behandlet og opbevaret. Det kunne f.eks. være:

– 2 år efter afsluttet behandling.
– når du ønsker dem slettet

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata eller dine personfølsomme data

Jeg indhenter dit samtykke inden jeg behandler dine persondata eller personfølsomme data til de formal der er beskrevet ovenfor.

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage. Det gør du ved at henvende dig til mig og oplyse mig derom.

Hvis du har tilmeldt dig mit nyhedsbrev kan du til enhver tid afmelde dig. Der er en tydelig vejledning i nyhedsbrevet til hvordan du gør det.

Har du besvaret og givet samtykke til nogle af mine bruger undersøgelser kan du til enhver tid trække det tilbage. Det gør du ved at henvende dig til mig og oplyse mig derom.

 

Jeg anvender tredjepart som databehandler 

Jeg anvender tredjepart til online betaling og faktura betaling – getdpd og economic. Jeg anvender mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve. Jeg fører anonymiseret statistik med Google Analytics, Google Adwords og Facebook.
Ønsker du at jeg indgår et samarbejde med anden behandler videregives der generelt ikke persondata eller personfølsomme data, medmindre du giver et skriftlig samtykke herom.

 

Sikkerhedsprocedure  

Jeg opbevarer dine persondata og personfølsomme data i aflåste skabe eller i lukkede it-systemer.

Jeg har databehandler aftaler med mine databehandler som sikrer højeste beskyttelse for dig og mig.

I tilfælde af et indbrud, sikkerhedsbrud eller hacking, der resulterer i en høj risiko for dig for dine persondata eller personfølsomme data herunder diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil du blive underrettet om det så hurtigt som det er muligt.

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid krav på at få indsigt i de persondata og personfølsomme data som jeg registrere og behandler om dig.

Nogle persondata kan have begrænset adgang af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, samarbejdsaftaler eller forretningshemmeligheder

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata eller personfølsomme data rettet eller slettet

Du har til enhver tid ret til at få dine persondata og personfølsomme data rettet eller slette hvis du finder at de persondata eller personfølsomme data, jeg behandler og opbevarer om dig, er unøjagtige. Det gør du ved at rette henvendelse til mig og oplyse mig herom.

Hvis du ikke længere mener at dine persondata eller personfølsomme data er nødvendige i forhold til de formål de blev indhentet, at have dem opbevaret hos mig kan du til enhver tid få dem slettet og trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at rette henvendelse til mig og oplyse mig herom.

Hvis du mener at dine persondata eller personfølsomme data bliver behandlet i strid med persondataforordningen/lovgivningen kan du til enhver tid rette henvendelse og kontakte mig herom.

 

Du har ret til at modtage dine persondata og personfølsomme data

Du har ret til at modtage de persondata og personfølsomme data, du har samtykket om og stillet til rådighed for mig.Det gør du ved at rette henvendelse til mig og oplyse mig herom, og jeg undersøger om det er muligt – og giver dig svar så hurtigt som det er mig muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata og personfølsomme data 

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata og personfølsomme data. Det gør du ved at rette henvendelse til mig og oplyse mig herom, og jeg undersøger om din indsigelse er berettiget, og sørger for at ophøre med behandlingen af dine persondata og personfølsomme data.